Olmayan bir bilgiyi gösterilmez, olan ama sizin ulaşamadığınız, hayatınızı daha kolaylaştıracak bilgileri size ulaştırmak.. danışmanlık budur.

Muallim sözleri :

  • Maide suresi’ni oku tedris et de, Hac ve Umre yapıp kimseyi rencide etme.
  • Benim oğlum bina okur döner döner bir daha okur. (Bina : Arapça’da Bina kitabı medreselerimizde “sarf” ve “nahiv” temel ilim dallarında “emsile”den sonra okutulmaktadır. Kelimelerin geliş şekillerini ve hangi şekilde nasıl bir mana taşıyacaklarını örnekleri ile anlatılan bu kitabı okumayanlar arapçaya tam olarak vakıf olamazlar. Tek başına okunması zordur. Bir hoca eşliğinde okunmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir