BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HZ. NİN OKUDUĞU KİTAPLAR

Asrın en büyük alimi olarak bilinen Said-i Nursi döneminde hangi kitapları okuduğunu her ilim adamı merak etmiştir.. Bediüzzaman’ın eşi benzeri görülmeyen ve hayatı boyunca en ciddi eğitimi, Hicri 1309 yılının kış aylarında gittiği Doğu Beyazıt’ta gerçekleşmiştir. Miladi olarak 1891 yılının Devamını Oku

Bir Müslüma’nın ölmeden önce okuması gereken kitaplar..

Arapça gramer kitapları: Emsile, Bina, Maksud, İzzî ve Merah; Avâmil, İzhar, Kâfiye, Telhis, Muhtasaru’l-Meani, Mecmau’l-Mütûn, Emsile, Binâ, Maksud, İzzî, İmam Birgivî-Avamil, İzharu’l-Esrar fi’n-Nahv, İbnü’l-Hâcib- el-Kâfiye, Abdurrahman Câmi, el-Fevaidü’z-Ziyaiyye. (Molla Cami), Ali Cârim-Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh, Bahaddin Abdullah b. Akîl-Şerhu İbn Akîl, Devamını Oku