Bir Müslüma’nın ölmeden önce okuması gereken kitaplar..

Arapça gramer kitapları: Emsile, Bina, Maksud, İzzî ve Merah; Avâmil, İzhar, Kâfiye, Telhis, Muhtasaru’l-Meani, Mecmau’l-Mütûn, Emsile, Binâ, Maksud, İzzî, İmam Birgivî-Avamil, İzharu’l-Esrar fi’n-Nahv, İbnü’l-Hâcib- el-Kâfiye, Abdurrahman Câmi, el-Fevaidü’z-Ziyaiyye. (Molla Cami), Ali Cârim-Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh, Bahaddin Abdullah b. Akîl-Şerhu İbn Akîl, Devamını Oku